fredag, november 03, 2006

Patentsøknader og internett's fremtid

Internett har brakt på banen en rekke nye legale problemstillinger. Amazon's 1-click shopping patent, Bellboy's patent på all e-handel og sikkert enda flere.

Gå rett frem og tygge tyggis
Du kan lese mer om Amazon's patent i NY Times. Hva skjer med verden hvis noen får patent på å tygge tyggis og gå rett frem samtidig?

Norwegian søker patent på SAS kalender
Jeg fant forleden en interessant patentsøknad på patentstyrets sine nettsider. Jeg lurer på hva SAS har å si om den. Det ser ut som Norwegian søker om patent på kalenderen til SAS (skjermbildet i søknaden er en kopi av SAS sin kalender fra sasbraathens.no):

Når det gjelder selve patentsøknaden ser jeg ser klare paralleller til Bellboy-patentet fra 1993 som Gisle Hannemyr har skrevet om.

Det er jo også interessant å se historikken til Airkiosk. De lanserte en "lavpriskalender" allerede i 2003.

Seth Godin har noen interessante tanker om Trademarks:

"Some lawyers will get all excited and encourage (demand!) that you register your trademark. This involves paying a bunch of money, filing a bunch of forms and earning an ® after your name instead of the ™. While the ® does give you some benefits by the time you get to court, it doesn't actually increase the value of your trademark. And you can wait. So, when you come up with a great name, just ™ it."

Istedenfor å fokusere på patentsøknader og advokatkostnader bør bedrifter fokusere på produktutvikling, forbedret kundeservice og friksjonreduksjon i handelsprosessen. Ikke misforstå. Patenter er en viktig komponent for stimulere til innovasjon og nytenkning, men i tilfeller som "bellboy-saken", så kunne mye advokatutgifter være spart.... Kommentarer?
PATENTSØKNAD
(19) NO
(21) 20050632

Under behandling Statusdato:2005.02.04

NORGE
(51) Int Cl G06Q 10/00 (200601)
(21) Søknadsnr 20050632
(22) Inng.dag 2005.02.04
(24) Løpedag 2005.02.04
(30) Prioritet Ingen
(41) Alm.tilgj 2006.08.07
(71) Søker Norwegian Air Shuttle ASA, Oksenøyveien 10A, 1330 FORNEBU, NO
(72) Oppfinner Hans-Petter Aanby, c/o Norwegian Air Shuttle ASA, Oksenøyveien 10A, 1330 FORNEBU, NO
(74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO
(54) Benevnelse Lavpriskalender
(57) Sammendrag

En tjenerdatamaskinanordning (100) eller fremgangsmåte for bruk i tilslutning til et datanett (200) for frembringelse av et kalenderformet brukergrensesnitt på en til datanettet (200) koplet klientdatamaskin (300). Fra klientdatamaskinen mottas en spesifikasjon av en ønsket vare eller tjeneste, for eksempel en flyreise, og en periode, angitt ved bruk av en første kalenderenhet, for eksempel en måned. Informasjon som angår de av varene eller tjenestene, eksempelvis alle flyreisene, som tilsvarer spesifikasjonen og er tilgjengelige innenfor den spesifiserte perioden hentes selektivt fra en database, og hver slik vares eller tjenestes respektive tilgjengeligheter og laveste priser. På basis av informasjonen fremstilles det kalenderfonnete brukergrensesnittet med et felt for hver verdi av en andre kalenderenhet, for eksempel en dag når den spesifiserte varen eller tjenesten er tilgjengelig og i hvert slikt felt en fremvisning av den respektive laveste prisen. Slik kan kalenderen for eksempel fremvise for hver dag i en månedsperiode alle dager da flyreise til spesifisert destinasjon er tilgjengelig og respektive laveste priser.Disclaimer: Det nærmeste jeg har kommet jus-studier er en klasse i Business Law på Pacific Lutheran University, så jeg hevder ikke at jeg kan mye om dette emnet. Mulig jeg bryter Patentstyret's opphavsrett til patentsøknaden som jeg har klippet og limt inn i min blogg. I så tilfelle, ber jeg noen med juridisk ekspertise sende meg en melding, så fjerner jeg den. Jeg må også nevne at jeg var internettansvarlig i Norwegian fra 2003-2005 og ledet internettsatsningen fra markedssiden.

mandag, oktober 30, 2006

Webdagene - en suksess og et casestudie

Jeg var på webdagene på fredag og lærte en del nye ting og traff mange interessante mennesker. Jeg vil gi konferansen terningkast 6:) Bra Are og Ove!

En annen interessant observasjon i tilknytning til blogging er at jeg for første gang traff en kar som skriver en blogg jeg leser. I og med at jeg følger bloggen til Per-Erik, så var det ingen sak å komme i prat med han. Dette er en av de mange fordelene som blogging bringer med seg.

Her er de 2 tingene som ga meg en liten a-ha oppelvelse:

Wikipedia er en suksess fordi folk liker å korrigere andre. Ideen er at det finnes få mennesker som liker å skape nye ting, mens det finnes mange mennesker som liker å rette på andres feil. En kombinasjon av dette gjør at Wikipedia er verdens største leksikon selv om Propaganda mener at Wikipedia har en elendig troverdighet . Personen som har skrevet artikkelen bør se TED videoen av grunnlegger Jimmy Wales. Hva kan vi bruke den kunnskapen til? Finnes det andre bransjer som kan dra nytte av Wikipedia's erfaringer?

Den andre tingen jeg lærte var at man må analysere loggene på nettstedets lokale søkemotor. Det er jo en selvfølge, men jeg har ikke tenkt så mye på det.

Det var ca. 60 deltakere på Webdagene. Ca. 15 av disse kom fordi de klikket på en annonse i Google. Veldig konkret og veldig interessant. Altså 25% av deltakerne kom som følge av markedsaktiviteter gjennom Google Adwords. Konverteringsraten til webdagene.no var ca. 3%.