lørdag, mars 25, 2006

Jeg jobber med en artikkel om betalt søkemotor markedsføring

Jeg jobber med en artikkel om betalt søkemotor markedsføring:) Den er litt uorganisert, men den er under utvikling. Jeg har tidligere skrevet litt om gode kampanjesider.

Google - Finn kjøpere som leter etter det du selger.

Se denne videoen om suksess i søkemotorene:


Dine kunder bruker Google til å finne det de leter etter på internett. Denne artikkelen beskriver hvordan din bedrift enkelt kan bruke Google til å:


 • øke salget

 • kutte markedsføringskostnader

 • få bedre kjennskap til hva kundene dine leter etter.


Din jobb er å finne ut hvilke ord folk søker etter når de har et problem som din bedrift kan løse. Deretter handler det om å skrive enkle og innbydende annonsetekster som vises når noen skriver inn "dine søkeord" i Google. Til slutt må du sørge for å lage effektive "bestillingssider" som gjør det enkelt og raskt å bestille. Det handler om å tiltrekke oppmerksomhet og få folk til å gjøre det du vil!


Hvis en person skriver inn ordet "billige flybilletter" i en den norske søkemotoren Sesam.no, så vises en liste over de nettsidene som er mest relevante for ordet "billige flybilletter". I tillegg vises betalte tekstannonser som er relevante for billige flybilletter. Ideen er at en person som søker etter "Billige Flybilletter", vil være interessert i å kjøpe billige flybilletter. En annonse som vises til brukeren i søketidspunktet er mer effektiv enn en annonse som vises på f.eks. et nyhetsnettsted som VG eller Aftenposten.For å få gode resultater med betalt søkemotormarkedsføring må du: 1. Identifisere relevante ord som dine kunder søker etter når de har et problem som din bedrift kan løse

 2. Skrive effektive annonsetekster som vises når kundene søker etter dine utvalgte ord (les mer om effektive tekster)

 3. Link annonsene til effektive "landing pages" som gjør det enkelt og attraktivt å handle

 4. Organisere ordene i logiske grupper for å øke effektiviteten (les mer om organisering)

 5. Optimalisere ved å teste nye ord, tekster, og landing pages (les mer om optimalisering)


Det er hovedsaklig 4 ting som skiller Google fra andre søkemotorer: • Google gir raskere og mer relevante søkeresultater enn tidligere søkemotorer

 • Google viser betalte annonser ved siden av søkeresultatene

 • Google gir gir annonsører full oversikt over hvilke søkeord som leder til salg

 • Google belønner sterke brands, gode produkter og gode tekster med lavere markedsføringskostnad per solgte enhet .


Hvorfor annonsere i Google?


Google annonsering gir gode resultater - som kan måles. Dermed kan du drive smartere og mer målrettet markedsføring, noe som resulterer i lavere markedsføringskostnad per solgte enhet. I tillegg får du kunnskap om hva dine kunder responderer på. Du får vite hvilke ord som fører til salg og du kan teste forskjellige annonsetekster mot hverandre. Denne kunnskapen kan utnyttes i andre virksomhetsområder som produktutvikling, markedsundersøkelser og "offline" markedsføring.


Hvordan skal din bedrift komme igang?


Det første du må gjøre for å komme i gang er å definere suksesskriterier. Hva ønsker du å oppnå med internettmarkedsføringen din? Hvordan måler du suksess? Er målet å samle sammen nye e-postadresser fra kunder? Er målet ditt at kunden skal fullføre bestillingen umiddelbart eller er du fornøyd med at leseren tilbringer 2 minutter på en viss side og lærer mer om det du har å tilby?


Her er noen av de vanlige måleparametre:

a. Salg

b. Nyhetsbrev sign-ups

c. Besøk (tid på nettsted, antall sidevisninger)

d. Nedlastning av dokumenter (whitepaper, artikler, brosjyrer)


Hvem i bedriften din skal gjøre dette arbeidet?


Personen som skal drive søkemotormarkedsførings-arbeidet må ha grunnleggende kunnskap om bedriftens produkter og tjenester. I tillegg bør personen være dyktig til å skrive og ha gode internettkunnskaper. Noen bedrifter velger å outsource arbeidet til konsulentselskaper. Når man velger et konsulentselskap må man benytte gjennomtenkte kontrakter som gir din bedrift fullstendig kontroll over Adwords-kontoen og all aggregert statistikk.En praktisk guide til Google-annonsering


Google Adwords er Google's enkle og brukervennlige annonseadministrasjonssystem. Her velger du nøkkelord og bestemmer hvilke annonser som skal vises når folk søker i Google etter dine nøkkelord. Du kan logge inn på http://adwords.google.com og få nøyaktig statistikk om hvilke ord som gir salg for din bedrift. Det tar 10 minutter og koster ca. 40 kroner å komme igang. Du kan teste systemet uten å starte annonseringen. Hvis du ønsker å komme raskt i gang, kan vi anbefale Perry Marshall's definitive guide to Adwords. Du finner en enkel skritt-for-skritt guide til Adwords på estrategi.no.


Dybdeinformasjon om Adwords arbeid


Brainstorming av nøkkelord


Det kan være tidkrevende å identifisere hvilke ord dine kunder bruker når de søker etter deg. Hvis din bedrift selger elektriske borremaskiner, så kan det være smart å identifisere bruksområdene for et slikt borr. Problemet til kunden er ikke nødvendigvis at de trenger et borr, det kan f.eks. være at de trenger et hull i veggen på hytta i Lillesand. Problemet kan løses ved hjelp av en hammer, en skrutrekker og mye annet. Man må se på komplementære ord og erstattningsord. I tillegg bør man benytte produktnavn, konkurrerende bedrifters navn og geografiske navn.


Nedenfor ser du en liste over kilder til nøkkelord research:
Når du har identifisert noen viktige ord, må du finne nøkkelordvarianter og kombinasjonsord som gir deg høyere treffsikkerhet i annonseringen.


Datainnhenting og analyse


Når du har fått et godt arbeidsgrunnlag kan du analysere hvilke ord som gir mest trafikk og hvilke ord som gir salg. I tillegg må du gjøre en konkurransevurdering av ordene. Ord som f.eks. flybilletter er meget konkurranseutsatte og krever at du er villig til å betale en høy pris per annonseklikk. Grunnen til at ordene er dyre er fordi flere selskaper har oppdaget at ordene ofte leder til salg. I disse tilfellene er det viktig å jobbe med effektive "landing pages", brukervennlighet og produktutvikling. De som har det beste produktet, de enkleste bestillingsprosessene, de beste annonsetekstene og de best organiserte nøkkelordkampanjene får den laveste markedsføringskostnaden per enhet.

Konkurranse vurderes opp mot suksesskriterienes verdi (dekningsbidrag) • Hvis det høy konkurranse ==> Gradvis innfasing. Begynn med ordene som oppfattes som mest relevante

 • Ved lav konkurranse ==> "Peel and Stick" Kjør ut alle nøkkelord med en fornuftig annonsetekst og et bud som gir plassering 1-3. Begynn deretter å jobbe med volumord med høy konverteringsfrekvens.


Gruppere og effektivisering av nøkkelord


Ideelt sett skal alle ord være knyttet til en spesial-laget annonse tilpasset hvert enkelt ord. Dette er meget tidkrevende og vanskelig å administrere. Ord må organiseres for å få mest mulig igjen for markedsføringskronene. Det er flere måter å organisere en Adwords-konto på. Her er noen forslag: • Etter rapporteringsbehov (ved behov for kostnadsfordeling o.l)

 • Etter sluttkundebehov

 • Etter produktgrupper

 • Etter målgruppe (I adwords: land, språk, region, o.l.)


Måling og rapportering


En av hovedfordelene med søkemotormarkedsføring er at alt er målbart. Kunnskapen en søkemotormarkedsfører bygger opp er opp er uvurderlig for en bedrift. Hvis du vurderer å åpne et kontor i Sverige, kan du f.eks. sette opp en kampanje som retter seg mot det svenske markedet. Sett opp noen enkle annonser på svensk og en enkel landing page på svensk og test responsen. Dette er en billig måte å finne ut om det er etterspørsel etter ditt produkt i et nytt marked. Hvis du får mange besøk til siden, kan du anta at det finnes etterspørsel etter produktet.


For å kunne vurdere effekten av nye markedstiltak og nye webtiltak må man ha et webanalyse-verktøy som markedsavdelingen ser nytten av. Med et slikt verktøy får man viktig nøkkelinformasjon om: • Antall besøkende (funker det vi gjør?)

 • Geografisk utspring av besøkende (markedsfører vi på riktige steder?)

 • Grad av nye vs. Returnerende besøkende (kommer folk tilbake?)

 • Besøk etter kilde(partner nettsteder, redaksjonell omtale, etc)

 • Hvilke nøkkelord leder til salg?

 • Hvilke ”kampanjesider” genererer mest respons (hva skal vi satse på?)


Det er en rekke gode verktøy på markedet. Prisene varierer fra 0 til over 10 000 kr. per måned. En ny utvikling innen webanalysebransjen de siste 6 månedene er at Google har introdusert et gratis analyse verktøy som er meget enkelt å implementere. Les mer på www.google.no/analytics . Med disse verktøyene kan du måle nøyaktig hvor mange salg hver markedskampanje generererer.


Kontinuerlig forbedring


Evnen til å lære, og raskt omgjøre lærdommen til handling er det største konkurransefortrinnet en bedrift kan ha(fritt oversatt fra Jack Welch)

. Dette er et viktig punkt når det gjelder søkemotormarkedsføring. Her har du faktisk mulighet til å teste, justere og forbedre daglig. Kunnskapen du tilegner deg om ord og konverteringsrate, kan gjenbrukes i andre sammenhenger.


Her er noen av forbedringstiltakene: • Kontinuerlig forbedring av gode ord

 • Videreutvikling av annonsetekster ==> Testing av minst 2 ulike annonser

 • Øke bud for å øke volum - Utvide kampanjen med nærliggende nøkkelord

 • Egne adgroups, annonsetekster og bud for de beste ordene

 • Vurdere dårlige ord


Hvis noen nøkkelord gir lavt volum må du vurdere følgende:

==> Jobber vi med de riktige variantene?

==> Byr vi for lavt? ==> Kontrollere for eventuelle sperrer for publisering av annonser (tekstgodkjenning)


Hvis noen av ordene gir lav respons (lav CTR) :

==> Prøv nye annonsetekster


Hvis ordene gir lav konverteringsrat:e:

==> Vurder relevansen og annonsetekstenes evne til å kvalifisere de riktige kundene.

==> Vurdere samsvar mellom annonse og landingpage


Må du betale mye per salg:

==> Revurdere bud nivåVurdering av andre annonsekanaler basert på kampanjevolum og informasjon om volum i andre kanaler - Overture - Adwords - AdSensen

- MIVA (Espotting, Eniro, MSN)


Gode søkemotormarkedsførings-ressurser


Google Adwords blog - en blog fra de som utvikler Google Adwords


Perry Marshall's Guide til Adwords - Antageligvis den beste guiden å bruke for å komme i gang med Adwords


Clickz - En god ressurs for online markedsføring


The Daily Searchcast - En Podcast om det siste innen søkemotormarkedsføring


Search engine watch - Nyttig ressurs om søkemotormarkedsføring


Conversion University - Egen guide om konvertering og optimalisering


iFinger - et nyttig verktøy for ordforklaringer direkte i programmet du jobber i


Carlstormer.com - en blog med mye informasjon om Google og andre interessant temaer.


Ordforklaringer


Markedsføringskostnad per solgte enhet = markedsføringsbudsjett / enheter solgt. På engelsk heter dette Customer acquisition cost.


CTR = Click-thru rate


CPA = Cost per action og/eller cost per aquisition


PPC = Pay per click


Google Adwords = Betalte annonser som vises ved siden av søkeresultatene når du søker i Google. Les mer om Adwords


Overture = Google Adwords konkurrent som eies av Yahoo.


Karl Philip Lund

IXD.no & mecenat.se


i samarbeid med


Christer Ljones

Synlighet.no

Ingen kommentarer: